Referenser

Vi är medlemmar i Motorbranschens riksförbund och följer de reparationsvilkor som utarbetats av MRF och är godkända av Konsumentverket. Vi är även godkända för att utföra plastreparationer.

Vi är LUPIN Certifierade som är en tredjepartsgranskare för att godkänna verkstäder som har avtal med försäkringsbolagen.